Palvelut

Sähköasennukset

Käytössämme on tarvittavat mittalaitteet ja kaikki sähköasennukset tarkastetaan SFS6000-standardien mukaisesti. Teemme asianmukaisen käyttöönottotarkastuspöytäkirjan aina ennen käyttöönottoa. Sähköasennustyöt mittaamme Fluke 1664FC asennustesterillä.

Tietoliikenneverkot

Kaapelointi standardina käytetään suurimmaksi osaksi Cat 6 –tuotteita, jolla päästään 1 Gbit tiedonsiirtonopeuteen tai Cat 6A –tuotteita, jonka tiedonsiirtonopeus yltää 10 Gbit nopeuteen. Tietoliikenneverkot mittaamme Fluke DTX-1800 kaapelitesterillä, jolla voidaan mitata suorituskykyiset 10Gbit ja luokka Ea standardin Ethernet kaapeloinnit.

Turva-asennukset 

Turva-alan asennuksia alihankintana muille turva-alan yrityksille. Kokemusta löytyy useamman vuoden eri alan turva-järjestelmistä (lukitus-, videovalvonta-, kulunvalvonta- ja murtohälytysjärjestelmistä)

Cad kuvat

Tarvittaessa piirrämme myös työ- ja loppukuvat asennuksistamme (dwg). Käytössämme on suomenkielinen Cadmatic Electrical Lite ohjelmisto.